Elektronická prihláška na školský rok 2023 / 24 >>>

 
Vianočný florbalový turnaj - I.stupeň
FOTOGALÉRIA  >>>
Naši chlapci, žiaci I. stupňa sa zúčastnili na Vianočnom florbalovom turnaji, kde sa umiestnili na výbornom 1.mieste.

Gratulujeme!

foto: Mgr.M. Vlnka

 

FOTOGALÉRIA >>>

24.11.2022 sa konalo okresné kolo Technickej olympiády.

Našu školu reprezentovali dvaja žiaci 9.B - Ján Modrocký a Jakub Zemanovič a žiak 7.A - Tomáš Brúsil.

Súťažiaci naprv museli yvládnuť teoretickú časť a potom podľa technického výkresu vytvoriť funkčný výrobok.
 

Výsledky:

1.miesto Tomáš BRÚSIL 7. A postupuje do krajského kola
kategória B      
6.miesto Ján MODROCKÝ 9. B úspešný riešiteľ
kategória A Jakub ZEMANOVIČ 9. B úspešný riešiteľ
       

 

Deň v maskách


27. októbra sa v našej škole odohral veľký karneval. Deti I. a II. stupňa a samozrejme aj pani učiteľky a páni učitelia prišli do školy oblečení netradične v maskách, ktoré si doma pripravili. Na vyučovaní bola veľká zábava a cez prestávky sa chodby školy naplnili rôznymi bytosťami.
 
FOTOGALÉRIA >>>
 

STREDOŠKOLÁK

Stredné školy vďaka 22. ročníku výstavy znova dostali príležitosť 6. 10. 2022 prezentovať portfólio možností štúdia rôzneho zamerania. Stredoškolák – Hrdina remesla nadväzuje na svoju tradíciu spojky medzi žiakmi základných škôl, ich budúcimi strednými školami a zamestnávateľmi z regiónu i mimo neho.

FOTOGALÉRIA  >>>

Jesenné účelové cvičenie

FOTOGALÉRIA  >>>
 

Žiaci II. stupňa si na jesennom Účelovom cvičení preverili svoje fyzické zdatnosti, šikovnosť, pravovali s mapou a zopakovali si, ako treba postupovať pri zraneniach. Potom sa vybrali na prechádzku do prírody. Vďaka peknému počasiu prežili príjemný deň na čerstvom vzduchu so svojimi spolužiakmi.
 
 
 
 
 


 

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY:


/
alebo - F5,   ctrl + F5, 
pravé tlačidlo myšky - obnoviť/

Pre dobré fungovanie, je niekedy nutné
vymazať históriu prehliadania.

 

Naša stránka nepoužíva žiadne reklamné, analytické, alebo iné súkromie ohrozujúce cookies.

Žiadne cookies sa nezdieľajú
 s tretími stranami.
 
 
 
 
Linka detskej dôvery 

t.č :  0907 401 749 odkazy@linkadeti.sk

 

Linka detskej istoty

t.č : 116 111
potrebujem@pomoc.sk

 

Linka dôvery Nezábudka
t.č : 0800 800 566

 

Jedálny lístok

  


 

DOTÁCIE STRAVOVANIA

Nové informácie ohľadne
novely zákona č. 544/2010 Z. z.
o dotáciách stravovania v ŠJ.
Prihláška na stravovanie
- šk.rok 2022/23

tlačivo >>>

celý dokument na prezretie
nájdete TU >>>

vedúca ŠJ

 

Nájdete nás aj na FACEBOOKU:

Záškoláčik:

archív  >>>
(Staršie čísla školského časopisu)